Vi rekommenderar att iComposite GLUEmix används för att limma upp Smedboprodukter då kombinationen lim och produkt är väl testad och vi vet att den ger ett bra och hållbart resultat.