Armen på våra LED-speglar går att spänna. I leden på armen finns undertill en skåra. Spänn åt där med hjälp av till exempel ett mynt.