Montering tegel

Tegel är nästan lika hårt som betong, men kan spricka om du borrar för nära kanten. Använd expanderbult för tyngre produkter och produkter som ska tåla hög belastning. För övriga och lättare föremål, använd plast- eller nylonplugg samt skruv. Borra med slagborrmaskin. Välj en borr med samma dimension som pluggen.

För expanderbult M6 x 45 ska borrdiametern vara 6 mm och borrdjupet minst 35 mm. För röd plastplugg längd 35 mm, använd träskruv med diameter 3–5 mm samt 5,5 mm borr. Borrdjupet ska vara minst 40 mm. För nylonplugg av längd 30 mm, använd träskruv med diameter 3,5–5 mm samt 6,0 mm borr. Borrdjupet ska vara minst 35 mm.