Lim på kakel

Gäller Home, House och Sideline.
Välj lim med hänsyn tagen till underlag och belastning. Vid limning på kakel rekommenderas epoxi, ms-polymerer eller silikon. Undvik att limma på kakelfogar. Är du osäker rådgör med din återförsäljare. Viktigt att du följer limtillverkarens anvisningar!

F961-964
 

F965

1. Rengör limytorna noga

Viktigt! Applicera limmet på denna sida av plattan F965. Beslaget skall monteras
med Smedbos logotyp mot dig och att de två pilarna pekar uppåt F961-964
2. Fyll limbeslagets inre cirkel med lim. Eventuellt överflödigt lim kommer att
tryckas ut i den yttre cirkeln och inte på väggen.
3. Den röda monteringsnyckeln skjuts genom tvålkorgens skruvhål och in i limbeslagets skruvhål.
4. Fixera nu limbeslagen på önskad position på väggen.
5. Försäkra dig om att limbeslaget är väl fixerat på väggen så att det inte rubbas när du avlägsnar monteringsnyckeln och själva tvålkorgen. Använder du mindre trögflytande limmer kan det bli aktuellt att fixera limbeslagen med tejp.
6. När limmet härdat (kan ta upp till 48 timmar, se limförpackning) skruvas produkten på beslaget. Dra inte åt skruven för hårt.

Smedbo rekommenderar ej limmontering av handduksstänger (enkla, dubbla
samt svängbara), badkarshandtag och badrumshyllor.

Se filmen om hur du enkelt limmar upp Sideline och övriga tvålkorgar från Smedbo.

Eller filmen om hur du limmar badrumsserierna Home, House och Pool.
Tvålkorgar

Home, House och Pool

Kunglig Hovleverantör
Badrum och badrumstillbehör - © Smedbo - All Rights Reserved - Kunglig hovleverantör