10 års garanti vid konsumentköp

Smedbo´s badrumstillbehör är av mycket hög kvalitet.
Stor vikt och omsorg har lagts med avseende på material, tillverkning, form och funktion.

Vi garanterar produkternas funktion under en tid av 10 år räknat från inköpsdatum.

Om bristfällighet i varans funktion framträder inom garantitiden åtar vi oss, mot uppvisande av kvitto eller annat inköpsbevis, att reparera eller ersätta med likvärdig produkt eller, om detta ej är möjligt, återbetala det pris som kunden betalat för varan.

Kunden skall så snart som möjligt efter det att denne upptäckt en bristfällighet i varans funktion skriftligen underrätta Smedbo härom.

Vårt garantiåtagande gäller enbart själva produkten och ej de följdskador som eventuellt kan uppkomma.

Garantin gäller under förutsättning att bristfälligheten inte beror på kundens vanvård eller onormala brukande.

Denna garanti påverkar inte kundens lagliga rättigheter.

Kunglig Hovleverantör
Badrum & badrumstillbehör - © Smedbo - All Rights Reserved - Kunglig Hovleverantör